Zdeněk Zábranský

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)