Jaroslav Záruba

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)