cs.wikipedia.org

Bohuslav Martinů

* 8. 12. 1890, Polička (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 8. 1959, Liestal, Švýcarsko (Switzerland)
Composer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01080381

Bohuslav Martinů

Pocházel z rodiny obuvníka a pověžného Ferdinanda Martinů, narodil se ve věžní místnosti kostela svatého Jakuba v Poličce. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1906–1910, prošel dvěma odděleními – studium hry na housle přerušil a přešel do oddělení varhanního, kde se vyučovalo skladbě. Ani toto studium nedokončil. V letech 1920–1923 působil jako houslista v České filharmonii a jako úspěšný skladatel. V letech 1922–1923 se stal žákem Josefa Suka na mistrovské škole pražské konzervatoře.
Od roku 1923 žil dlouhodobě mimo svou vlast, nejprve v Paříži, kam získal ministerské stipendium na studia u skladatele Alberta Roussela. Obdivoval od mládí francouzské umění, především jeho řád, čistotu, rovnováhu a vytříbený vkus. Hudba Paříže se po roce 1920 změnila. Impresionismus přestal vládnout hudební scéně, tentokrát to byla hudba Pařížské šestky, jazz a především Stravinskij, který mu ukázal moderní návaznost na folklorní východisko. Ve třicátých letech svou techniku svazku s domácími lidovými zdroji uplatnil zvláště v řadě scénických skladeb, počínaje baletem se zpěvy Špalíček. Úspěchu se dočkala i jeho tvorba inspirovaná rag-timovou oblastí, zejména v baletu Kuchyňská revue nebo v opeře Tři přání. Celý život se snažil být skladatelem širokého tvůrčího záběru. Výrazně jej ovllivnil novoklasicismus s hudební formou concerta grossa, pocházející ze 17. století. Ta se mu stala východiskem pro řadu nových děl. Po podepsání Mnichovské dohody a vypuknutí druhé světové války se octl v nedobrovolné emigraci. Hlásil se do zahraniční českoslovenbské armády, ale pro vysoký věk nebyl přijat. Na texty Jiřího Muchy s využitím biblických předloh zkomponoval Polní mši, kterou připsal Československým dobrovolníkům na francouzské frontě.
Jeho klíčovým scénickým dílem třicátých let se stala „opera – sen“ Julietta. Předloha (Georges Neveux) jej vedla do iracionálního světa představ s jeho na fantazii založenou „snovou logikou“. Vstup Julietty na scénu svázal s harmonicky neobvyklým spojem dvou akordů, který se pak stal v řadě jeho dalších skladeb nápadným znakem a originálním myšlenkovým dědictvím Julietty.
V roce 1926 se seznámil s Francouzkou Charlotte Quennehen (1894–1978), s kterou uzavřel sňatek v roce 1931. Po obsazení Francie manželé Martinů emigrovali v roce 1941 do USA, kde zůstali až do roku 1953 (s krátkými návraty v období 1955–1956). Ve Spojených státech usiloval o nový lyrismus. V období čtyřicátých let nabýval fantazijní prvek v jeho tvorbě stále větší důležitosti. Symfonie z válečného období komponované pro americké orchestry jsou pozoruhodné svou spontánností, logickým uspořádáním celku, rytmickou svěžestí a silně synkopovanou melodií. Vzácnou harmonickou čistotou a především nedefinovatelnou „českou aurou“ připomíná pozdní tvorbu Antonína Dvořáka. V padesátých letech vytvářel díla plná fantazie a nespoutaného výrazu i při zachování smyslu pro formu. Tento umělecký přístup obohatil jeho pozdní velké kompozice jako jsou Symfonie č. 6 Symfonické fantazie a průzračné dílo Fresky Piera della Francesca, v nichž kultivovaná neoimpresionistická struktura předchází principy aleatoriky a navozuje nekonečný svět imaginace. Souběžně s těmito díly komponoval řadu skladeb s lidovými náměty, „pozdravy domů", které upoutávají jednoduchostí a čistotou výrazu. V posledních letech svého života se bez přehnané sentimentality začínal znovu obracet k základním otázkám lidské existence. Tato tendence je zřejmá v Řeckých Pašijích a v „Eposu o Gilgamešovi“ a také v instrumentálních skladbách, jako jsou symfonické „Paraboly“ a Koncert č. 4 pro klavír „Inkantace“. V pozdním období vyslovil myšlenku, která pro lidstvo 21. století stále více nabývá na významu:
"Umělec se stále ptá po smyslu života, svého vlastního i lidstva, hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulsem k tomu, aby protestoval a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit a tím je jeho hudba."
V roce 1946 vyučoval na Berkshire Music School, kde utrpěl těžký úraz, jehož následky pociťoval až do konce života. Po tragické smrti Jana Masaryka (1948) opustil od myšlenky na návrat do Československa a zůstal v emigraci. Byl jmenován profesorem skladby na Princeton University v New Jersey (1948–1951), vyučoval na Mannes College of Music v New Yorku, převážně v období 1948–1956. V roce 1952 získal americké občanství.
V roce 1953 mu bylo uděleno stipendium od Guggenheimovy nadace, které mu umožnilo opustit USA a komponovat v klidu v Evropě (Nice). Od té doby žil převážně ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Byl zvolen členem amerického National Institute of Arts and Letters (1955), krátce vyučoval na Curtis Institute ve Filadelfii a opět na Mannes School of Music v New Yorku, než se definitivně vrátil v květnu 1956 do Evropy, kde vyučoval jako "composer in residence" na Americké akademii v Římě. V roce 1957 opět obdržel stipendium od Guggenheimovy nadace. Přátelé z dob třicátých, Paul a Maja Sacherovi, pozvali manžele Martinů na sklonku skladatelova života k sobě na Schönenberg poblíž Basileje natrvalo.
Zemřel 28. srpna 1959 v nemocnici ve švýcarském Liestalu a byl pohřben na Sacherově pozemku na Schönenbergu. V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle své ženy Charlotty, zemřelé v předcházejícím roce. V rodném městě je také zbudován jeho památník a jednou ze tří součástí Městského muzea a galerie Polička je Centrum Bohuslava Martinů.
cs.wikipedia.org, 26.10.2019

Bohuslav Martinů

cs.wikipedia.org
Vlasta Prachatická: Bohuslav Martinů, 1978, foto – Jindřich Nosek, CC BY-SA 4.0
František Muzika: Bohuslav Martinů
 

Bohuslav Martinů

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Švýcarsko
1923 - 1940   Francie
1941 - 1953   Spojené státy americké (USA)

Bohuslav Martinů

from - to   group, *creation, notes
1931 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Bohuslav Martinů

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/9   Bohuslav Martinů, Divadlo hudby, Praha
2009/05/12 - 2009/10/26   Fenomén Martinů, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2015/04/02 - 2015/06/21   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
neuvedeno   Umění na Poličsku - od gotiky po 19. st. - Obrazová galerie Hohenembsů ze zámku Bystré - portréty, krajiny, alegorie, církevní tématika 16. - 19. st. Moderní umění na Poličsku. Bohuslav Martinů ve výtvarném umění., Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
hudební vystoupení/koncert
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/11/29   Čeští neoklasicisté v Olomouci: Komorní koncert z děl K. B. Jiráka, I. Krejčího, B. Martinů, B. Bořkovce, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/03/10   Ars Brunensis Chorus a Brněnský akademický sbor, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/16   Vít Petrášek - violoncello, Ivo Kahánek - klavír, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/03/24   Ensemble Martinů, Rudolfinum, Praha
2006/04/08   Pražské violoncellové trio, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/04/11   Smíšený komorní sbor Pražští pěvci, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/04/26   Koncert: B. Martinů, J. Holý, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/04/27   Tomáš Foltýnek a Ondřej Kopička, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/05/11   Iuventus Paedagogica a hosté, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
2006/06/01   Trio Bergerettes, Atrium na Žižkově, koncertní síň, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/06/24 -   Koncert České filharmonie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/09/23   Bohuslav Martinů a Alén Diviš: Veřejná prezentace speciálního čísla časopisu Hudební věda se samostanou obrazou přílohou ke studii PhDr. Jaromíra Zeminy, Akademie věd České republiky, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/05   Rostislav Švácha: Moderní Polička a Bohuslav Martinů, Café Jednorožec, Klatovy (Klatovy)

Bohuslav Martinů

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  2015   Zastihla je noc / Caught by the night (Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Czech artists in France 1938-1945), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Bohuslav Martinů a Vysočina, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1961   Bohuslav Martinů (Život a dílo), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1962   Bohuslav Martinů domovu, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Bohuslav Martinů, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Bohuslav Martinů, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1978   Můj život s Bohuslavem Martinů, Supraphon, n.p., Praha
  1978   My Life with Bohuslav Martinů, Orbis, Praha
  1979   Divadlo Bohuslava Martinů, Supraphon, n.p., Praha
  1982   Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Cesta Bohuslava Martinů, Společnost Bohuslava Martinů, Praha
  1988   Podivné lásky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Bohuslav Martinů, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Polička (Kostel sv. Jakuba), Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  2014   Neuvěřitelná kauza Martinů (Pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, Czech National Trust, o.p.s., Kroměříž (Kroměříž)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Bohuslav Martinů (Sborník vzpomínek a studií), Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Die tschechoslowakische zeitgenössische Oper / The Czechoslovak Contemporary Opera, Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Výstava v divadle hudby, Výtvarná práce, 6
  1996   Přátelství Aléna Diviše a Bohuslava Martinů, Zprávy Klubu přátel Pardubicka
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2005   Alén Diviš & Bohuslav Martinů, Rudolfinum Revue, 20-21
  2008   Bohuslav Martinů, Paměť Prahy, 242-243
  2010   Hudba a výtvarné umění, Via artis, via vitae, 587-607
  2018   Bohuslav Martinů (1890-1959), Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, 106-115
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Bohuslav Martinů (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Fenomén Martinů, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Bohuslav Martinů a Alén Diviš (Veřejné prozentace speciálního čísla časopisu Hudební věda se samostanou obrazou přílohou ke studii PhDr. Jaromíra Zeminy)
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Špalíček (Balet o 3 jednáních), Národní divadlo, Praha
  1984   Řecké pašije, Národní divadlo, Praha
  1987   Bohuslav Martinů: Ariadna, Igor Stravinskij: Oedipus rex, Národní divadlo, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Sto let Bohuslava Martinů, Gramorevue, 1
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Divadlo Archa (Leden 2006)
  1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 listopad), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/03 - březen; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
  2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/05 - květen; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
  2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/04 - duben; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
  2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/06 - červen; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
  2018   Bennewitzovo kvarteto (123. sezona), Česká filharmonie, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006

Bohuslav Martinů

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Dopisy domů (Z korespondence do Poličky), Mladá fronta, nakladatelství, Praha

Bohuslav Martinů

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Alén Diviš
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
  1999   Alén Diviš: Pozůstatky člověka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Otvírání studánek, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Skladatelé o hudební poetice 20. století, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 286-288
  1987   Poznal jsem málo lidí..., Alén Diviš
  1988   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů, Alén Diviš 1900 - 1956
  1995   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů/ Le lointain obsevateur des tableaux de Diviš, Alén Diviš: Pozdní kresby, 4-4
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Řecké pašije, Národní divadlo, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Hudební věda, 39.ročník, 4.číslo
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů (Český rozhlas 3 – Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 minut)

Bohuslav Martinů

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Eva Vlasáková: Tři přání aneb vrtkavosti života (Hommage à Bohuslav Martinů), Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  1999   Alén Diviš: Pozůstatky člověka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Doma v cizině, Kalendář, 19-23
  1948   Před obrazy Aléna Diviše, Oleje a kresby Aléna Diviše
  1949   Malíř Alén Diviš…, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1956   Dvě výstavy Jana Zrzavého, Mladá fronta, 12.ročník, 138.číslo, 3-3
  1965   Hudební grafika, Výtvarná práce, 4-4
  1975   Metronom 52, ČST
  1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2001   Uhlové kresby Aléna Diviše (1900-1956), Kulturní život Šumperka
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2003   Antikvariát Prošek (Knihy, grafika a rukopisy v 52. aukci), Art & Antiques, 16
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2010   Bohuslav Reynek, umělec intimismu, víry a pravdivosti, Pocta Bohuslavu Reynkovi
  2019   Od Periferie k Periferii, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 52-53
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   The Lands of the Czech Crown, Orbis, Praha