Jan Patočka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2014   Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, Nakladatelství Karolinum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Knihy - události, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 6-
1992   Negativní platonismus Jana Patočky, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 31-33
2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Knihy: Jan Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, 1936), Černá slunce, , , 2012, 233-235
2012   Estetický prožitek jako transcendence daného - implikace Patočkova Negativního platonismu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 11-17
2012   Problematičnost smyslu a umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 19-29
2012   Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 31-41
2012   Umění, odpovědnost a polis, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 43-53
2012   Estetický postoj a věčný návrat minulého rázu umění: Danto a Patočka, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 55-74
2012   Umění minulosti a přítomnosti v Patočkových interpretacích Hegelovy teze o minulém rázu umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 75-94
2012   Patočkovy úvahy o dramatu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011, , , 2012, 95-105
2013   Jan Patočka a hledání přirozeného světa v architektuře šedesátých let, Tvary - formy - ideje, , , 2013, 201-215
2014   Umění v prostoru a prostor v umění: Patočkovo pojetí prostorových umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2012, , , 2014, 77-96
2014   Mýtus a život v možnostech, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 11-14
2014   Patočkovo pojetí životního smyslu v literatuře a v mýtu, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 15-32
2014   Patočkovy rozbory literárních děl a jejich vztah k Patočkově filozofii umění a dalším oblastem jeho myšlení, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 33-46
2014   Teorie ozvěnovitosti k Patočkově filozofii literatury, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 47-66
2014   Jan Patočka - Systola a diastola estetického prožitku, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 67-70
2014   Prostor a prostředí: O aktualitě Patočkova pojetí zkušenosti prostoru, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 71-88
2014   Ontologie stylu: Patočkovy úvahy o stylu ve výtvarném umění, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 89-100
2014   Umění a dějinnost v raném Patočkovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013, , , 2014, 101-109
Visitor's Book
published, title (subtitle)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)