Jan Patočka

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Část Kruhu
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Richtrův sborník, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 2-2
1966   Knihy - události, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 6-
1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 1, 4-5, 1983-1984, 152-154
1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 750-751
1996   Kvart - sborník poesie a vědy, Umění , 44, 1, 1996, 74-92
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 168-173
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, , , 2012, 143-146
2014   "Tak vy jste ta pozitúra z Řádu..." (Zapomenutý český filosof Rudolf Voříšek), Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 31-34