Jan Patočka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1946   K. Černý
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1944   Kritika praktického rozumu, Jan Laichter, Praha
1967   O poznávání literárního díla, Československý spisovatel, Praha
2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha
2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1934   Platon a popularisace, Kvart, 2, 2, 1934, 43-50
1934   Několik poznámek o mimosvětské a světské posici filosofie, Kvart, 2, 3, 1934, 3-10
1935   Co je vidění?, Kvart, 2, 4, 1935, 8-10
1937   Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva, Kvart, 3, 2, 1937, 91-102
1937   Kapitoly ze současné filosofie, Kvart, 3, 3, 1937, 175-188
1941   Evropský rozum, Život, 17, 1, 1941/04, 15-16
1942   Fragmenty o grafice, Život, 18, 1, 1942, 27-28
1946   Pravé umění a umělec se nebojí..., K. Černý, , , 1946, -
1965   K prehistorii vědy o pohybu|: svět, země, nebe a pohyb lidského života, Tvář, 2, 10, 1965, 1-5
1968   Český humanismus a poslední slovo v Rádlovi, Sešity pro mladou literaturu, 3, 18, 1967/02, 49-49
1969   Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy, Divadlo, 20, , 1969/05, 1-5
1995   Milý Chalupecký (Z korespondence přijaté ve 40. letech), Revolver Revue, , 29, 1995/09, 75-110
2013   Přirozený svět a fenomenologie, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 55-70
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1935   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1963/12   Divadlo (prosinec)
1967/10   Divadlo