Jan Patočka

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1934   O kráse, Kvart, 2, 3, 1934, 21-29
1937   Filosofie jako pravé chtění být člověkem, Kvart, 3, 3, 1937, 224-234
1937   Osud - daimonion - zbožnost, Kvart, 3, 4, 1937, 251-259
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)