Jiří Bilbo Reidinger

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Největší pieroti, ETC Publishing, s r.o., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha