Petr Beránek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)