Petr Beránek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Antonín Kroča
1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
1997   Antonín Kroča: Retrospektiva
1997   Antonín Kroča
1997   Antonín Kroča: Umělecká bilance
1997   Uta Dorra
1997   Thomas Lax: Kresby dvou desetiletí / Drawings of Two Decades
1999   Antonín Kroča
1999   Antonín Kroča: Obrazy
2000   Antonín Kroča
2000   Jiří Holík: Obrazy
2000   Vilém Wünsche
2001   Aleš Lamr
2002   Josef Odráška: Výběr z tvorby 1968-2002
2006   Quido Sen: Objekty a instalace / Objekte und Installationen
2007   Helena Salichová: Malba, grafika
2008   Vladimír Hubeňák
2014   Josef Odráška: Kresba, grafika, malba
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1997   Pavel Carlsbader a Uta Dorra: Proměny III
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2003   V šesti
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2007   Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2007 (Międzynarodowe sympozjum rzeżbiarskie Plesna 2007 / Iternational sculptor´s symposium Plesná 2007)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   II. inventura Tomáše Bíma, BA Praha, Praha
2000   Jan Kristofori, Fortuna, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2006   Výtvarné umění první poloviny 20. století (V regionu severní Moravy a Slezska a jeho dokumentace ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě), Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, , , 2006, -
2014   Mikuláš Medek (Sedm trnů ve rtu), Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, , , 2014, 166-
2015   Mikuláš Medek (Seven Thorns in a Lip, 1964), 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, , , 2015, 166-167
2015   Václav Boštík (Blue for Jan Palach, 1969), 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, , , 2015, 182-183
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1994   Koncert pro jeden obraz
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Koncert pro jeden objekt (Jaroslava Severová; Proměnlivé jistoty II - objekt s neonem)
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2006 říjen - listopad - prosinec
2007   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2008 leden - únor - březen
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
Text
published, title (subtitle)
1997   Pavel Carlsbader a Uta Dorra v Galerii výtvarného umění v Ostravě