Adriana Primusová Kořisková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   Daniela Vinopalová, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Na čtyřech nohách (Sedací nábytek pražského hradu)