Petr Spielmann

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Na okraj výstavy F. X. Krejčího, nikoli však k okrajovému problému současného výtvarného umění, periodikum, , , 1959/11/15, -
1963   Petr Spielmann, prom. historik..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1967   Umění jako dobrodružství srdce, Výtvarná práce, 15, 24, 1967/11/30, 5-5
1991   Muzeum v Bochumi, Vlastivědný věstník moravský, 43, 1, 1991, 78-
1997   Ce catalogue de ľoeuvre graphique de Terry Haass..., Terry Haass: Graphisches Werk / Ľoeuvre graphigue / The graphic Work, , , 1997, 5-6
1998   Vědomí souvislostí (Rozhovor s Petrem Spielmannem), Labyrint revue, , 3 - 4, 1998, 162-166
2012   Šťastný Sisyfos (Pocta Petru Spielmannovi), Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog, , 1, 2012, 100-103
2012   Postskriptum, , , , , 103-
2013   Až na konec světa, Obrys-Kmen, , 15, 2013/04/10, 2-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1963   Zveme vás na přednášku Josef Šíma
2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno (česky)
2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno (německy)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1957   Kapitoly z moderního umění (Diskusní večery)
1957   Člověk - krajina - věci očima malířů různých staletí
1963   Cyklus přednášek o moderním umění
1965/11   Grupa Brno 57
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
[1997]/10/11   Abschiedsfest ([pozvánka na slavnost na rozloučenou Petra Spielmannna s Museem Bochum])
1957/01/18   Kapitoly z moderního umění
1958   Česká výtvarná moderna (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního českého výtvarného umění)
1958   Slovenské moderní malířství (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního slovenského výtvarného umění)
1965   Zámecká obrazárna ve Velkých Losinách (kulturní poslání zámeckých obrazáren a galerií)
1965   Z historie moderního malířství ([cyklus přednášek])
1965   Osudy moderního umění II. (Velké osobnosti světového malířství)
1966/10   Čtvrtky v klubu umělců Mánes v říjnu 1966
1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann (Světová střediska výtvarných umění)
1979/04/28 - 1979/04/29   Zwischen Unterdrückung und Präsentation (Moderne Kunst in der Sowjetunion)
1984/02/29   Cubism and Music
Program
published, title (subtitle)
1958   O slovenském moderním výtvarném umění
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
2009   Dr. Petr Spielmann: Soupis publikací, výstav, přednášek 1954-2009
Text
published, title (subtitle)
s.a.   Vortrag