Petr Spielmann

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1958/06/17 -   Paul Gauguin: Grafika a reprodukce, Brno (Brno-město)
1958/10/11 -   Leoš Janáček a Brno, Brno (Brno-město)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Brno (Brno-město)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Liberec (Liberec)
1963/09/27 -   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Ostrava (Ostrava-město)
1964/03 - 1964/05   Naivní umění v Československu, Praha
1964/03/13 -   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Litoměřice (Litoměřice)
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Strážnice (Hodonín)
1964/09/25 - 1964/10   Vladislav Vaculka, Praha
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/05 - 1965/06   Zahraniční umění z depozitářů Národní galerie, Praha
1965/05/13 - 1965/08   Moderní česká kresba, Praha
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Strážnice (Hodonín)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Brno (Brno-město)
1966/03/17 - 1966/04/17   Paris-Prague 1906-1930, Paříž (Paris)
1966/04   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Praha
1966/09   Пєйзаж, Jerevan (Yerevan)
1966/11   Пєйзаж, Moskva (Moscow)
1967   Holandské období v díle Emila Filly, Litoměřice (Litoměřice)
1967   Antonín Procházka: Kresby, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/02/08 - 1967/03   Antonín Procházka: Kresby z let 1910-1925, Praha
1967/05/11 - 1967/06/11   Antonín Procházka: Kresby z let 1910-1925, Brno (Brno-město)
1967/09/01 - 1967/10/01   Holandské období v díle Emila Filly, Liberec (Liberec)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Praha
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Praha
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Praha
1968/10 - 1968/11   Václav Špála: Malířské dílo, Litoměřice (Litoměřice)
1968/12/12 - 1969/01/26   Václav Špála: Malířské dílo, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1969/03/13 - 1969/04/13   Zdeněk Macháček: Sochy, Pavel Navrátil: Obrazy, Praha
1969/06/12 - 1969/07/20   František Kupka: Ulja, akvareli, gvaševi, crteži, grafike, Bělehrad (Beograd)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Bochum
1985/10/06 - 1985/11/24   Dan Kulka: 1938 - 1979: Skulpturen, Plastiken, Bilder, Zeichnungen, Graphiken, Fotografien, Bochum
1989/08/26 - 1989/10/15   Wo bleibst du, Revolution?, Bochum
1989/12/16 - 1990/01/28   Franta: Arbeiten 1969-1989, Bochum
1990/01/20 - 1990/03/04   Karel Čapek: Photographien, Bochum
1991/08/31 - 1991/10/06   Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Bochum
1992/05/09 - 1992/06/28   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Bochum
1997/09/11 - 1997/10/05   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea, Brno (Brno-město)
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Bochum
1997/12/11 - 1998/02/15   Josef Čapek 1887 - 1945: Kresby, Litoměřice (Litoměřice)
1998/01/22 - 1998/04/26   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea, Cheb (Cheb)
1999/09/02 - 1999/10/10   Aleš Hnízdil: Prolínání vědomí v čase, Praha
2001/05/22 - 2001/07/03   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky, Art contants of the Visegrad four, Ostrava (Ostrava-město)
2001/05/22 - 2001/07/03   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky, Art contants of the Visegrad four, Karviná (Karviná)
2001/05/22 - 2001/07/03   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky, Art contants of the Visegrad four, _
2004/01/24 - 2004/02/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček, Brno (Brno-město)
2004/10/06 - 2004/11/21   Hra v kostky: Vítězslav Nezval a výtvarné umění, Olomouc (Olomouc)
2004/12/09 - 2005/01/23   Terry Haass: Výběr z díla, Brno (Brno-město)
2006/05/04 - 2006/05/28   Hra v kostky, Praha