Václav Tomášek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Jiří Sodoma: Bilder
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1992   Malíř Karel Vaca, rodák z nedalekého Prostějova,..., Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty, , , 1992, 0-0
1992   Radoslav Kratina, absolvent školy uměleckých řemesl v Brně..., Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty, , , 1992, 0-0
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1992   Užitá grafika Jiřího Nováka
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1992   Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty