František Mašek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1925   Syn země, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1925   Adam a Eva, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1925   Když jsem byla mužem, Deník ženy, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha