Josef Hlaváček

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Netvořice ´81
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, , , , , 186-191
1996   Mýlit se je riziko i krása našeho povolání (Rozhovor s Josefem Hlaváčkem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 8, 1996/04/11, 3-3
1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, , , 1996/04/17, 11-11
2003   Anketa, Fotograf, 2, 2, 2003, 98-105
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
2008   Zemřel prof. PhDr. Josef Hlaváček, Bulletin, 20, 2, 2008, 31-32
2008   Za Josefem Hlaváčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
Work
published, title (subtitle)
1986   Stanislav Kolíbal (Typointerpretace)
1986   Čestmír Kafka (Typointerpretace)