Josef Hlaváček

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
Discussion/Debate
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1988/03/10   Beseda u kulatého stolu k otázkám současné situace českého umění, Dům Hlaholu, Praha
Non-artistic
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1989/09/22   Večer k oslavě 75. básníkových narozenin, Klub Svazu českých výtvarných umělců, Praha
Symposium/Seminar
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha