Josef Hlaváček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Josef Čapek 1887 - 1945 (Sympozium o životě a díle Josefa Čapka)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1993   Cena M. Mainerovi, Svobodné slovo, , , 1993/11/17, 0-0
1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 15-15
1993   Současné české umění na obrazovce (Album: Zdeněk Sýkora, ČT1 14. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 3-3
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 6-6
1994   Boj o první místo, Lidové noviny, , , 1994/11/16, -
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Opět Nová citlivost, Lidové noviny, , , 1995/02/28, 8-8
1996   Špét, ábr doch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 19, 1996/09/12, 3-3
1996   O jednom nedorozumění, Lidové noviny, , , 1996, 0-0
1996   Videozáznam, Detail, 1, 3, 1996/01, 16-16
1997   Slovo o stavu kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 3-3
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
1999/07/21   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, , 29, 1999/07/21, 9-9
2000   Touha po sblížení a figury jako balvany (V pražském Veletržním paláci byla včera otevřena retrospektivní výstava sester Válových), Lidové noviny, , , 2000/03/31, 20-
WWW
published, title (subtitle)
1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Přátelé Jiřího Koláře Vás zvou na večer k oslavě 75. básníkových narozenin
Letter
published, title (subtitle)
  Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
Text
published, title (subtitle)
1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993
Press News
published, title (subtitle)
2009   Jiří Janda: Mezi slovy / Between Words