Josef Hlaváček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
(2011)   Vladimír Novák
1964   Koláže Jiřího Koláře
1969   Josef Šimůnek: Iterace a znamení
1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970)
1981 -   Kafka
1982   Ivan Kafka
1985   Ivan Kafka
1986   Vladimír Janoušek
1986   Čestmír Kafka
1987   Ivan Kafka: Kopce i skupiska - dwa stany moźliwego dąźenia
1988   Vladislav Mirvald: Kresby Vl. Mirvalda (90 let lounské knihovny)
1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
1990   Vladimír Janoušek 1966-1986
1990   Vladimír Janoušek: Kresby
1990   Andreas von Weizsäcker
1991   Hugo Demartini
1991   Ivan Kafka
1991   Běla Kolářová
1991   Jiří Kolář
1991   Zdeněk Sýkora: Linie
1991   Stát Kurt Gebauer
1991   Milan Grygar: Zeichnungen, Fotoarbeiten, Installationen 1968-1991
1992   Karel Malich: Tempery, kvaše a koláže z let 1958 - 1962
1992   Jiří Kolář: Roláže, chiasmáže, závěsné básně
1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu
1993   Věra Janoušková: Rané koláže a plastiky
1993   Vladislav Mirvald: Práce před rokem 1964 (informel, hard-edge)
1993   Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let
1993   Michael Rittstein: Rané dílo
1993   Václav Boštík: Arbeiten auf Papier
1994   Vladimír Novák: Rané obrazy a kresby
1994   Kamil Linhart: Rané dílo
1995   Václav Boštík: Výběr z díla
1995   Kurt Gebauer: Obrazy z dějin vlastního státu
1995   Milan Grygar: Obrazy z let 1960 - 1963
1995   Běla Kolářová: Malá retrospektiva
1995   Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let
1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
1995   Karel Valter: Obrazy
1996   Ivan Kafka
1996   Svatopluk Klimeš: Okno
1996   Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh
1997   Ivan Kafka
1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
1998   Karel Malich: Objekty, pastely, kresby
1998   Jiří Beránek: Přítmí paměti
1998   Ivan Ouhel: Devadesátá léta (Čas obrazu)
1998   Autokoláže Jiřího Koláře
1998   Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
1999   Václav Bláha: Vzkazy / Messages
1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno
1999   Vladimír Novák: Muž ve větru / Man in the Wind
1999   Michael Rittstein
2000   Jiří Beránek: Z kufru
2000   Kurt Gebauer: Magická žena Praha, Znovuvstoupení do českého rybníka
2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
2000   Vladislav Mirvald: Komplementární
2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses)
2000   Zdeněk Sýkora
2001   Miloš Cvach: Tam a zpět / Va-et-vient / There and back
2001   Milan Grygar: Obraz a barva
2001   Václav Jíra
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2002   L'oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář
2003   Běla Kolářová
2004   Václav Jíra: Strojky
2006   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt)
2006   Kamil Linhart
2007   Magdalena Jetelová
2009   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Installations for Landscape, Interiors and City)
2009   Milan Grygar
2013   Radek Kratina 1928-1999
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Netvořice ´81
1988   Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy
1988   Forum '88
1990   Nová skupina
1990   Konstruktivní tendence šedesátých let
1991   Jiná geometrie
1991   Iná geometria
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1991   Artikulace
1993   Michal Nesázal, Petr Nikl: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1992
1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let)
1994   Nová citlivost
1994   Český kinetismus 60. let
1995   Prostory časů
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra)
nedatováno   Věra a Vladimír Janouškovi
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Návod k upotřebení (1965), Nakladatelství Dialog, Most (Most)
1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Jan Souček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Dlouhá léta s architekturou, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1997   O tom, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
2004   Lyrické minimum, Torst, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2013   Václav Boštík (O něm a s ním), Galerie Zdeněk Sklenář,
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
1987   Sborník památce Václava Navrátila, ,
1988   Někdo něco 11, ,
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Kulturní středisko Opatov, Praha
1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 7, 1958/11/20, 335-336
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 45-47
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 94-95
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 142-144
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 4, 1958/07/15, 191-191
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 5, 1958/09/01, 237-239
1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 287-288
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 9, 1959/02/20, 431-431
1959   Voprosy filosofii (č. 9, 1958) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 46-46
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 2, 1959/05/20, 94-95
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 142-143
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 191-192
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 5, 1959/09/21, 241-241
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 6, 1959/10/10, 290-290
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 7, 1959/11/14, 338-339
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 429-430
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 8, 1959/01/10, 382-383
1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 479-480
1959   The Journal of Aesthetics and Art Criticism (XVI, 3, 1958) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 45-46
1960   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 42-44
1960   Přehled zahraničních časopisů, Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 46-48
1960   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 469-470
1960   Voprosy filosofii č. 1, 2, 1960 (SSSR) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 10, 6, 1960/09/30, 280-282
1960   Aujourd´hui č. 22, květen-červen 1959 (Francie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 44-44
1960   Przeglad artystyczny č. 2, duben-květen-červen 1959 (Polsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 44-44
1960   L´art dans la République populare roumaine 1959 (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 44-45
1960   Das Kunstwerk č.2/3, srpen-září 1959 (NSR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 45-45
1960   Bildende Kunst č. 9, 1959 (NDR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 45-46
1960   The Studio říjen 1959 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 46-46
1960   Goya č. 29, 1959 (Španělsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 46-46
1960   Studia filozoficzne (6,1959) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 10, 6, 1960/09/30, 281-282
1963   Mirko Novák: Otázky estetiky v přítomnosti a minulosti (Kronika), Výtvarné umění, 13, 9-10, 1963/12/16, 440-442
1964   Nad jedním obrazem, Tvář, , 5-6, 1964, 42-43
1967   Sociologie a umění (Kronika), , , , , 358-360
1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Nová citlivost, , , 1994, 30-34
1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 110-119
1968   Americká invaze a britská odpověď (Kronika), Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 133-134
1968   Einige Fragen an Zdeněk Sýkora, Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 0-0
1968   Tvorba prostředí (Kronika), Výtvarné umění, 18, 4, 1968/08/20, 207-207
1968   Světlo a sochařství (Kronika), Výtvarné umění, 18, 5, 1968/10/15, 246-248
1968   Dematerializace umění (Kronika), Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 408-409
1969   Anarchisté ochromili tzv. normální průběh... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18, 9-10, 1969/04/21, 456-456
1969   Sochařství v Anglii: "Nová generace" (Kronika), Výtvarné umění, 19, 6, 1969/12/15, 311-317
1969   Pokus o sociologii obrazu (Kronika), Výtvarné umění, 19, 8, 1970/02/16, 418-420
1969   Ještě na počátku šedesátých let..., Josef Šimůnek: Iterace a znamení, , , 1969, -
1969   Otázky pro Jana Koblasu, Dialog, , 7, 1969, 13-18
1969   Století malířství, Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 2-
1969   Galerie konstruktivního umění (Výstavy v krajích), Výtvarná práce, 17, 10-11, 1969/10/13, 5-
1970   Kdekoliv uvidíte - nebo uslyšíte - výrok o neutralitě vědy nebo technologie - sáhněte po pistoli! (Kronika), Výtvarné umění, 20, 1, 1970/06/15, -
1970   Pierre Francastel o umění a společnosti (Kronika), Výtvarné umění, 20, 2, 1970/07/17, -
1970   Sociologická interpretace umění (Kronika), Výtvarné umění, 20, 7, 1970/12/31, 344-347
1970   Nová tendence v Záhřebu počtvrté (Kronika), Výtvarné umění, 19, 8, 1970/02/16, 416-420
1977   Sculpture: My transformables of 1973-76, Leonardo, 10, 1, 1977, 42-43
1984   Demartini ´80, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, -
1986   Konstrukce, figura a čas, Vladimír Janoušek, , , 1986, 0-0
1987   Umění si hledá místo, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 81-88
1987   ´Bílé´ obrazy Čestmíra Kafky, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 92-95
1987 (1984)   Malichův prostor, Někdo něco 7, , , 1987, 10-14
1988   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy, , , 1988, -
1988   Demartini a Sozanský ve Vysočanech , Někdo něco 11, , , 1988, 15-19
1988   Postface (Ľedition de ľoeuvre de JIří Kolář...), Mode d´emploi, , , 1988, -
1989   Počínání Václava Boštíka (K nedožitým šedesátinám Jiřího Padrty), Výtvarná kultura, 13, 6, 1989, 55-59
1990   Inoffiziel aneb 12-15 a hosté v Řezně, Lidové noviny, , , 1990/05/24, 5-5
1990   Umění, peníze, svoboda, Literární noviny, , , 1990/05/10, 6-6
1990   Počátky a souvislosti, Konstruktivní tendence šedesátých let, , , 1990, 0-0
1990   Zdeněk Sýkora (Rekonstruovat moji cestu...), Tvar, , , 1990/11/15, 8-8
1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 41-45
1990   Chalupeckého summa (Jindřich Chalupecký, Podobizna umělce v moderním věku. Duchampovská meditace. Rukopis, Praha 1982, cca 530 str.), Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1990   Malichův kosmos, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 24-31
1990   Kafkovo hledání smyslu, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 1-4
1990   Bílé obrazy Čestmíra Kafky, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 5-7
1990   Hořice 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 1-
1990   Poslední práce Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 1966-1986, , , 1990, 14-
1991   Nad jedním obrazem, Výpovědi umění, , , 1991, 9-14
1991   Variabily Radka Kratiny, Výpovědi umění, , , 1991, 15-23
1991   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, , , , , 24-38
1991   Voti reus, voti compos, Výpovědi umění, , , 1991, 39-39
1991   Milý pane Kolíbale,, Výpovědi umění, , , 1991, 45-50
1991   Kafkovo hledání smyslu, Výpovědi umění, , , 1991, 51-58
1991   Demartini ´80, Výpovědi umění, , , 1991, 59-67
1991   Ivan Kafka, Výpovědi umění, , , 1991, 68-73
1991   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Výpovědi umění, , , 1991, 74-80
1991   Burdova pře s řečí, , , , , 81-100
1991   Promluva, Výpovědi umění, , , 1991, 101-103
1991   Mirvaldovy tušové kresby, Výpovědi umění, , , 1991, 104-107
1991   Malichův prostor, Výpovědi umění, , , 1991, 108-112
1991   Konstrukce, figura a čas, Výpovědi umění, , , 1991, 113-116
1991   Poslední práce Vladimíra Janouška, Výpovědi umění, , , 1991, 117-121
1991   Sozanského vidění, Výpovědi umění, , , 1991, 122-129
1991   Počínání Václava Boštíka, Výpovědi umění, , , 1991, 130-137
1991   Na přelomu dekád, Výpovědi umění, , , 1991, 138-143
1991   Chalupeckého suma, Výpovědi umění, , , 1991, 145-165
1991   Umění si hledá místo, Výpovědi umění, , , 1991, 166-179
1991   K setkání v Netvořicích, Výpovědi umění, , , 1991, 180-185
1991   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, , , , , 186-191
1991   Sociologické momenty mutace v českém umění počátku 60. let, Výpovědi umění, , , 1991, 192-198
1991   Malířská technika a sociologie obrazu, Výpovědi umění, , , 1991, 199-223
1991   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Výpovědi umění, , , 1991, 224-231
1991   Úvodní slovo, Výpovědi umění, , , 1991, 7-7
1991   Autorův dovětek, Výpovědi umění, , , 1991, 232-232
1991   Ediční poznámka, Výpovědi umění, , , 1991, 234-234
1991   K setkání v Netvořicích, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 176-181
1991   Malířská technika a sociologie obrazu, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 193-216
1991   Ročník 1956, Literární noviny, , 23, 1991/06/06, 0-0
1991   Dva pohledy na dílo Huga Demartiniho, Výtvarné umění, , 2, 1991, 2-6
1991   V Čechách se nesmí krákorat (Hugo Demartini o jiné tradici), Výtvarné umění, , 2, 1991, 7-13
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Pozice konkrétního umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 15, 1991/07/25, 4-4
1991   Myšlienka konfrontovať súčasných... / The idea to make a confrontation of contemporary..., Iná geometria, , , 1991, 0-0
1991   Sám autor si ostatně uvědomuje... / Actually, the artist realizes... / Der Autor selbst ist sich..., Zdeněk Sýkora: Linie, , , 1991, 0-0
1991   Podrobit se nárokům bytí..., Hugo Demartini, , , 1991, 50-55
1991   Jiří Kolář verblüffende Renaissane der Collagekunst, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 54-61
1991   Výstava představuje tři umělce..., Artikulace, , , 1991, -
1992   Jiří Kolář, Nová citlivost, , , 1994, 7-7
1992   Liniové obrazy Zdeňka Sýkory / Die Linienbilder von Zdeněk Sýkora / The line paintings of Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, , , 1992, 11-13
1992   Pozor na Husovu ulici, Literární noviny, , , 1992/04/23, 6-6
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1992   Sociologické momenty v českém umění počátku šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, , , 1992, 29-31
1993   Cena Jindřicha Chalupeckého udělena, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 3-3
1993   Michael Rittstein (1949) patří ke generaci,... / Michael Rittstein (1949) gehört zur Generation,... / Michael Rittstein (1949) belongs to the generation..., Michael Rittstein: Rané dílo, , , 1993, 0-0
1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, , , 1993, 54-111
1993   Zdeněk Sýkora (1920), původem krajinář,... / Zdeněk Sýkora (1920) urspünglich Landschaftsmaler,... / Zdeněk Sýkora (1920) originally a landscape painter,..., Zdeněk Sýkora: Hledání barvy, , , 1993, 0-0
1993   Musel jsem to přlepit..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 16-16
1993   Umění a násilí, Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 48-50
1993   Naléhavost přítomnosti v díle Ivana Kafky, Výtvarné umění, , 5-6, 1993, 52-65
1993   Hledání ztracených rájů, Literární noviny, 4, 27, 1993/07/08, -
1993   Zum Schaffen von Václav Boštík, Václav Boštík: Arbeiten auf Papier, , , 1993, 39-42
1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, , , 1994, 5-19
1994   Charakteristiky umělců (Hugo Demartini), Nová citlivost, , , 1994, 20-20
1994   Charakteristiky umělců (Milan Dobeš (1929)), Nová citlivost, , , 1994, 21-21
1994   Charakteristiky umělců (Vladislav Mirvald (1922)), Nová citlivost, , , 1994, 24-24
1994   Kamil Linhart (nar. 1920)... / Kamil Linhart (born 1920)... / Kamil Linhart (geb. 1920)..., Kamil Linhart: Rané dílo, , , 1994, 0-0
1994   Český kinetismus v 60. letech / Der tschechische Kinetismus in den sechziger Jahren / Czech Kineticism in the 1960th, Český kinetismus 60. let, , , 1994, -
1995   Kolář, Jiří, 24. 9. 1914 Protivín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 370-370
1995   I když Jan Kubíček (1927)... / Obzwar Jan Kubíček (1927)..., Although Jan Kubíček /1927)..., Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let, , , 1995, 0-0
1995   Václav Bláha (nar. 1949)... / Václav Bláha (geb. 1949)... /Václav Bláha (born 1949)..., Václav Bláha: Rané obrazy, , , 1995, 0-0
1995   Sýkorovo malování jako natura naturans (1995), Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, , , 1995, 11-16
1995   Sýkora, Zdeněk, 3. 2. 1920 Louny, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 811-812
1995   Demartini, Hugo, 11. 7. 1931 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 132-133
1995   Kratina, Radoslav, 2. 12. 1928 Brno, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 401-402
1995   Kubíček, Jan, 30. 12. 1927 Kolín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 416-417
1995   Čím častěji se setkáváme s dílem Václava Boštíka... / Je öfter wir dem Werk Václav Boštík... / The more often we meet the work by Václav Boštík..., Václav Boštík: Výběr z díla, , , 1995, -
1996   Mýlit se je riziko i krása našeho povolání (Rozhovor s Josefem Hlaváčkem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 8, 1996/04/11, 3-3
1996   Špét abr doch (Vídeň, Niederösterreichischen Landesmuseum, 18.9.-28.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 22, 1996/10/24, 12-12
1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1996   Písmo a obraz, Písmo ve výtvarném umění, , , 1996, 0-0
1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-
1996   Gutfreund a Veletržní palác, Literární noviny, VII, 17, 1996/04/24, 14-14
1996   Abstrakce ve 20. století: (totální risk, svoboda a disciplína), Detail, 1, 7, 1996/06, 6-7
1997   Mých šedesát let a léta šedesátá (i další) (Rozhovor s malířem Zdeňkem Beranem), Literární noviny, , 51-52, 1997/12/24, 25-
1997   Kommentarbedürftigkeit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 4-
1997/04/09   Sekalův kruh, Literární noviny, 8, 14, 1997/04/09, 14-
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Nejblíže jungovskému archetypu je bezpochyby... / Without a doubt, the giant object by Aleš Veselý is closest..., Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie, , , 1998, -
1999   Úvodní slovo, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 9-9
1999   Nad jedním obrazem, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 13-17
1999   Variabily Radka Kratiny, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 18-24
1999   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 25-37
1999   Voti reus, voti compos, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 38-38
1999   Milý pane Kolíbale,, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 44-48
1999   Kafkovo hledání smyslu, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 49-54
1999   Demartini ´80, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 55-60
1999   Ivan Kafka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 61-65
1999   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 66-71
1999   Burdova pře s řečí, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 72-88
1999   Mirvaldovy tušové kresby, , , , , 89-91
1999   Malichův prostor, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 92-95
1999   Konstrukce, figura a čas, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 96-99
1999   Poslední práce Vladimíra Janouška,, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 100-102
1999   Sozanského vidění, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 103-109
1999   Počínání Václava Boštíka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 110-115
1999   Milan Grygar, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 116-118
1999   Vyučovat hlazení kočičí srsti, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 119-121
1999   Proměny zobrazování, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 122-124
1999   Tajemství soch, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 125-127
1999   Radost z poznání, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 128-128
1999   Špét, ábr doch, aneb 12.15 ve Vídni, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 130-133
1999   Bělá Kolářová a duch doby, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 134-138
1999   Světlo a pohyb, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 139-141
1999   Jiří Beránek v Letohrádku královny Anny, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 142-144
1999   Cahlupeckého suma, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 147-166
1999   Umění si hledá místo, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 167-175
1999   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 182-186
1999   Sociologické momenty mutace v českém umění počátku 60. let, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 187-192
1999   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 217-224
1999   České umění a světovost, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 225-228
1999   Aurtické a rozptýlené vnímání, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 229-233
1999   K ontologii výtvarného díla, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 237-244
1999   Avantgarda a její stín, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 245-245
1999   Sýkorovo malování jako natura naturans, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 250-255
1999   Příběhy (díla) I.K., Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 256-260
1999   Autorův dovětek, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 261-262
1999   Ediční poznámka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 263-264
1999   Rittsteinovo hájemství malby / Rittstein´s Domain of Painting, Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, , , 1999, 0-0
1999   Rittsteinovo hájemství malby, Listy S.V.U. Mánes, 3, 2-3, 1999, 26-27
1999   48. bienále v Benátkách (Poslední v tomto století Projekty), Umělec / Artist, 3, 3, 1999, 23-28
1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále (Josef Hlaváček), 48. bienále v Benátkách, , , 1999, 26-26
1999   Rittsteinovo hájemství malby (Literární noviny), Literární noviny, , 17, 1999/04/28, 13-13
1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále, 48. bienále v Benátkách, , , 1999, 0-0
1999   Zavinil to Umbro Apollonio?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 8, 1999/04/15, 4-4
1999   Vzkazy aneb Bláhové počínání, Václav Bláha: Vzkazy / Messages, , , 1999, 5-7
1999   Messages or Blaha´s Foolhardy Undertaking, Václav Bláha: Vzkazy / Messages, , , 1999, 9-11
1999   Tři příběhy Jana Koblasy, Literární noviny, 10, 41, 1999/10/13, 13-
2000   Za Radkem Kratinou (Všichni jsme Radka Kratinu dobře znali. ...), Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni, , , 2000, 0-0
2000   Sýkorovo pravidlo, Zdeněk Sýkora, , , 2000, 0-0
2000   Počínání Václava Boštíka (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Václav Boštík - práce z let 1936-1989, 25. 11. 1999 - 23. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 2, 2000/01/27, 4-4
2001   Netvořice 1981 (Netvořice ´81, Ke generačnímu povědomí), České umění 1938-1989, , , 2001, 388-393
2001   Co je nová skupina?, České umění 1938-1989, , , 2001, 410-411
2002   Jiří Kolář zemřel v neděli 11. srpna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 16-17, 2002/08/29, 3-3
2002   Tři příběhy Jana Koblasy, Jan Koblasa, , , 2002, 12-15
2002   Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, Literární noviny, 13, 31, 2002/07/29, 13-
2002   Milan Grygar / Mlčenlivé obrazy, Listy S.V.U. Mánes, 6, 1-2, 2002, 10-12
2003   Sýkora a kosmos (Bibliofilská rarita), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 21, 2003/10/23, 2-2
2003   Anketa, Fotograf, 2, 2, 2003, 98-105
2003   A jedeme dál močálem černým, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 21, 2003/10/23, 3-
2004   Těšme se na Rittsteina, Zase-to, , 4, 2004, 13-15
2005   Stanislav Zippe (1943), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 140-145
2005   Stanislav Zippe, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 462-463
2005   Nebeský Jeruzalém pro Václava Boštíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 13, 2005/06/23, 3-3
2006   Jan Kubíček - Elementární tvar, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 14-15, 2006/07/07, 2-2
2006   Jan Kubíček - Elementární tvar, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 14-15, 2006/07/07, 2-
2006   Příběhy (díla) I. K., Ivan Kafka 1975 - 2005, , , 2006, 41-43
2007   Století estetiky, Cvičení z estetiky, , , 2007, 9-15
2007   Platonismus: Karel Malich, Cvičení z estetiky, , , 2007, 19-27
2007   Čtení neviditelného: Magdalena Jetelová (Pokus o rekonstrukci jedné podoby současného sochařského gesta), Cvičení z estetiky, , , 2007, 29-38
2007   Jak přelstít aparát: Běla Kovářová, Cvičení z estetiky, , , 2007, 39-51
2007   Zrcadlo pro Jiřího Koláře, Cvičení z estetiky, , , 2007, 53-65
2007   Stanislav Kolíbal (Typointerpretace), Cvičení z estetiky, , , 2007, 67-67
2007   Mlčenlivé obrazy: Milan Grygar, Cvičení z estetiky, , , 2007, 69-80
2007   Groteskní a vznešené: Karel Nepraš, Cvičení z estetiky, , , 2007, 81-88
2007   Individuální mytologie: Vladimír Novák (Pohanské slavnosti v katedrále), Cvičení z estetiky, , , 2007, 91-106
2007   Umělecké dílo a jeho interpretace (Tak to nebylo...), Cvičení z estetiky, , , 2007, 107-111
2007   Umění, technika, média, Cvičení z estetiky, , , 2007, 115-129
2007   Vidění a zacházení, Cvičení z estetiky, , , 2007, 153-158
2007   Netvořice '81, Utopien und Konflikte, , , 2007, 236-240
2007   Optické básně, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 145-152
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 2-6
2009   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, , , 2009, 21-33
2009   Příběhy (díla) I. K., Ivan Kafka 1975 - 2005, , , 2009, 41-43
2010   Hugo Demartini, Demartini, , , 2010, 13-47
2011   Netvořice '81, České umění 1980-2010, , , 2011, 73-75
2011   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, České umění 1980-2010, , , 2011, 84-89
2011   Postmoderna a nedávné české umění, České umění 1980-2010, , , 2011, 196-203
2013   Josef Hlaváček: Počínání Václava Boštíka (K nedožitým šedesátinám Jiřího Padrty), Václav Boštík, , , 2013, 245-252
2013   Josef Hlaváček: Hledání ztracených rájů, Václav Boštík, , , 2013, 336-340
nedatováno   Variabily Radka Kratiny (Podívejme se na jednu Kratinovu plastiku. ...), Lachés, , , , 0-0
Calender
published, title (subtitle)
2000   Jiří Kolář
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Zdeněk Sýkora: Hledání barvy (Práce před rokem 1963)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1999   Otakat Diblík: prof. ing. arch.
Periodical
published, title (subtitle)
1967/09/20   Výtvarné umění
1968/06/30   Výtvarné umění
1968/10/15   Výtvarné umění
1969/12/15   Výtvarné umění
1970/02/16   Výtvarné umění
Project
published, title (subtitle)
1999   48. bienále v Benátkách (Koncepce pavilonu České republiky)
Text
published, title (subtitle)
1986   Na počátku 18. století byly v Římě nejpozoruhodnější výstavy konané ...