Rudolf Zich

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1971/01/07 - 1971/01/31   Rudolf Zich: Linie a barvy, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1971/09   Rudolf Zich: Barvy přírody, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1978/09/18 - 1978/10/05   Rudolf Zich: Krajiny, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha