Joseph Weizenbaum

* 8. 1. 1923, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
5. 3. 2008, Gröben,
it professional , philosopher, pedagogue

 

nationality: German
sex: male

word:
Narodil se 8. ledna 1923 v židovské rodině v Berlíně. Jeho otec byl mistr kožišník, který patrně nepřečetl nic jiného než bibli a modlitební knihu. Po nástupu Hitlera k moci musel Weizenbaum opustit reálné gymnázium a začít chodit do školy pro židovské děti. Tam se poprvé setkal s židovským antisemitizmem. Němečtí Židé tehdy říkávali: „Nás se to netýká, to se týká východních Židů, kteří si ostatně ani nic jiného nezaslouží.“ Tato zkušenost učinila Weizenbauma na celý život velmi vnímavým vůči rasovým i společenským nespravedlnostem. Weizenbaumův otec, který na rozdíl od oněch jistě vzdělaných německých Židů skutečné nebezpečí rozpoznal, odvezl celou rodinu do Spojených států už v roce 1935. Tam mohl J. Weizenbaum dokončit středoškolská studia a začít studovat matematiku na univerzitě. Jeho studia přerušila válka, během níž sloužil v americké armádě v meteorologické službě. Po válce studia dokončil na Wayne University v Detroitu a na této univerzitě zůstal jako asistent. V té době si téměř žádná univerzita nemohla dovolit koupi počítače, a proto se Weizenbaum a jeho kolegové rozhodli, že si počítač postaví sami. Tak se na vývoji počítačů podílel téměř od samého počátku. Na dalším podobném projektu pak pracoval v Kalifornii. Pro tyto počítače vytvářel také první programovací jazyky a napsal řadu prací, které ho proslavily natolik, že byl v roce 1963 povolán do samotného chrámu tehdy vznikající „computer science“ (informatiky) na Massachusettské technice (MIT). V roce 1970 byl jmenován profesorem informatiky a na MIT působil až do odchodu na odpočinek v roce 1988. Zároveň učil i na jiných univerzitách (na Harvardu, Stanfordu, v Hamburku a na berlínské Technické univerzitě). Významně se podílel na vytváření prvních počítačových sítí i prvního bankovního systému a je řazen k zakladatelům „umělé inteligence“.
zdroj - Vesmír 2005(81), č. 12