historie

historie

person   born
Aksanov Konstantin   10. 4. 1817
Avsejenko Vasilij   17. 1. 1842
Baláček Bohuslav   1930
Balcárek Pavel   3. 8. 1940
Bašus Jaroslav   9. 2. 1890
Bednaříková Jarmila   17. 9. 1952
Bělozerov Alexandr   1883
Biener z Bienenberka Karel   4. 11. 1731
Čížek Vojtěch   27. 8. 1884
Daniel Bartoloměj   24. 10. 1924
Gollinger Josef   9. 3. 1791
Görtler Miroslav    
Havlík Lubomír   30. 8. 1925
Horváthová Jana   22. 3. 1967
Chvojka Adam   1742
Kamarýt Ladislav   12. 6. 1928
Köppl Karl   1851
Kvapil Antonín   25. 5. 1854
Lokaj Jan   1870
Maráky Peter   19. 8. 1950
Marek Robert   7. 6. 1881
Meloun Miloslav   17. 2. 1904
Michal Tomáš    
Mottl Josef   27. 4. 1827
Nechutný V.    
Oehm Vincenc   3. 1. 1854
Országh Joža   20. 5. 1886
Pobuda František   11. 9. 1889
Reichertová Květa   3. 5. 1921
Rejholec Jiří   26. 4. 1861
Rulík Jan   20. 2. 1744
Sedlák Stanislav   1903
Schovánková Ludmila   9. 11. 1964
Smolík Karel    
Srna Zdeněk   26. 1. 1929
Šalé František   6. 6. 1951
Šup Josef    
Trmač Miloslav   18. 5. 1923
Trnka Jakub   18. 7. 1903
Trpák Jan    
Tumlíř František   1741
Uhlíř Dušan   28. 7. 1938
Vávra Josef    
Vávra Josef   1. 12. 1838
Vojíř Vojtěch   4. 12. 1906
Wocel Jan   24. 8. 1803
Zach Josef   28. 12. 1881
Záleský František   1899
Zapletal Zdeněk   10. 8. 1926
Zeman Jaroslav   27. 2. 1926
Zywalda Jindřich   1630

historie

kniha
  published   title (subtitle)
  1928   Vyzvědači v Italii a na Slovensku
  1936   4. pluk Prokopa Velikého (Bratřím legionářům 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého)
  1938   Čechy v době husitské (1419 - 1526)
  1945   Metropolitní chrám sv. Víta (K šestistému výročí položení základu novostavby dómu 1344 -1944)
  1947   Cesty historikovy
  1947   Dějiny USA
  1952   Dějiny starověkého Říma
  1956   Hrad Trenčín
  1957   Osud národa
  1959   Kniha o Praze (1959)
  1961   Le Bestiaire sculpté du Moyen Age en France
  1962   Kolumbovo dědictví
  1962   La France Antique
  1963   Objevení Tróje
  1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura)
  1965   Vyzvědači
  1972   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
  1972   Teherán 1943 (Na konferenci Velké trojky a v zákulisí)
  1973   Cesty starověkých civilizací
  1974   Pokračovatelé Kosmovi
  1975   Foiničané
  1975   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
  1975   Praha 7 (Sídelní a architektonický vývoj)
  1976   Kouzelník z vily pod lipami, Lázně Luhačovice (Vyprávění o životě a díle dr. Františka Veselého, budovatele lázní Luhačovic)
  1977   Germáni (mezi Thorsbergem a Ravennou)
  1978   Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526
  1978   Staré Město u Uherského Hradiště (Archeologická rezervace. Národní kulturní památka)
  1979   ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů
  1979   Karel IV. (Život a dílo (1316-1378))
  1979   Stopami dávných věků (Mezi Nilem a Tigridem)
  1981   Norimberský deník
  1981   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích)
  1982   Cesta české a moravské církve staletími
  1982   Král diplomat (Jan Lucemburský 1296-1346)
  1983   Dvacetkrát starší než Altamira
  1983   Malé dějiny Prahy
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1985   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
  1985   Životy posledních Rožmberků II.
  1986   Dějiny Japonska
  1986   Krásy a bohatství české země (Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého)
  1986   Národní oděv roku 1848 (Ke vzniku národně politického symbolu)
  1986   Praha 19. a 20. století (Technické proměny)
  1986   Václav IV. (1361-1419) (K předpokladům husitské revoluce)
  1986   Vzácné zbraně a zbroj (ze sbírek Vojenského muzea v Praze)
  1987   Královská tažení ve starém Orientu (Prameny k dějinám starověké Palestiny)
  1987   Kroniky doby Karla IV.
  1987   Nový svět
  1987   Pod babylónskou věží
  1987   Tajemství českých kronik (Cesty ke kořenům husitské tradice)
  1988   Anežka Přemyslovna
  1989   Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance)
  1989   Ukrojte si u nás (Kapitoly z dějin chleba)
  1990   Byzantská vzdělanost
  1990   Postavy a problémy českých dějin
  1990   Sedm pražských dnů (21. - 27. srpen 1990)
  1990   Souostroví Gulag (3. díl)
  1990   Souostroví Gulag (2. díl)
  1990   Souostroví Gulag (1. díl)
  1991   Tajemství jména Dalimil
  1991   Titanic
  1992   Lipanská křižovatka (Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy)
  1992   Lukavické zápisky
  1994   Rozhodující bitvy (Padesát dvě bitvy, které změnily svět. Od Salamíny k válce v Perském zálivu)
  1995   Admirál Canaris a jeho Abwehr
  1995   Báje, mýty, dějiny (Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury)
  1995   Fenomenologie
  1996   Dějiny Irska
  1997   Římské impérium (Vrchol a proměny antické civilizace)
  1998   Česká moderní kultura
  1999   Zločin a trest v českých dějinách
  2000   Karel Veliký (Vládce Západu)
  2000   Příběhy budějovických pomníků
  2001   Alternativní kultura (Příběh české společnosti 1945-1989)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
  2002   Jak šla léta nymburským regionem aneb o čem psal dobový tisk 1880-1918
  2002   Svatováclavské milenium (Češi, Němci a Slováci v roce 1929)
  2005   Černokostelecký kalendář
  2005   Historie a současnost podnikání na Žďársku
  2005   Jak šla léta nymburským regionem aneb o čem psal dobový tisk 1919-1945
  2006   Komunistky s fanatismem v srdci
  2008   El Americano (Muž, který bojoval po Castrově boku za svobodu Kuby)
  2012   Formování historie (Interpretace dějin z pohledu různých států)
  2012   Po boku (Třiatřicet manželek našich premiérů (1918-2012))
  2012   Volavčí sítě (Po stopách třetího odboje)
  2013   Industriální topografie: Plzeňský kraj (Průmyslová architektura a technické stavby)
  2015   Rodinné těžítko
  2016   Jména příběhu
  2016   Liběchovsko na starých pohlednicích
  2017   Historie v exilu (Československá exilová historiografie v letech 1948-1989)
  2017   Vojta Náprstek: Jsem svobodný... (Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848-1858)
  2018   Collecting Experience in the 1930s (Indonesian and Pacific collections of Růžena Charlotta Urbanová in the National Museum)
  2018   Českoslovenští legionáři z Těšínska
  2019   Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1993   Kostelce v Kostelci
  2015   Promiňte tu čmáraninu (Korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulanství, literatuře, historii a filozofii)
  published   title (subtitle)
  ????    

historie

nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/07/10 - 2006/08/20   Velim - historie a současnost, Sokolovna, Velim (Kolín)