písmo

písmo

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1972   Pavel Teimer: Písmařova pozůstalost
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
  1982   Soudobá česká písmařská tvorba
  1982   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1996   17. mezinárodní bienále grafického designu
  2008   Un Coup de dés (Bild gewordene Schrift: Ein ABC der nachdenklichen Sprache / Writing Turned Image: An Alphabet of Pensive Language)
  2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
  2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
kniha
  published   title (subtitle)
  1946   Vývoj písma
  1953   Písmo a jeho užití
  1954   Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
  1956   Oldřich Menhart (Výbor z díla písmaře a úpravce knihy)
  1957   Tvorba typografického písma
  1960   Písmo a jeho konstrukce
  1964   Umělecký profil Oldřicha Menharta
  1967   Písmo jako symbol a objekt v tvorbě Jaroslava Švába
  1972   Dějepis latinkového písma
  1974   Paměť národů (Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech)
  2006   A 2 Z and More Signs
  2008   Eseje o typografii
  2009   The Typefaces of Vojtěch Preissig
  2012   Knihy a typografie
  2013   Benda a písmo (1900-1969)
  2015   Typo 9010: Czech Digitized Typefaces 1990-2010
  2018   Fonts SK
  2021   Diakritický manuál (Případová studie nově navržených akcentů současných písem)
  2023   Protirazník (Tvorba písma v 16. století a dnes)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945
  1982   Potřebujeme nová písma (Rozhovory polemiky komentáře dopisy)
  1996   Dvě výstavy o písmu v Kolíně
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  1973   Metro: Informační systém (Katalog značek)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1975   Josef Týfa: Písmo, značky, kniha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  1982   Ivan Chatrný: Písmové struktury z let 1970-82
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Menhartovo písmo (Původní antikva a kursiva)

písmo

kresba
  published   title (subtitle)
  neuveden   Svíce nad tůní

písmo

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/02/25 - 1982/03/28   Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/09/21 - 1984/10/21   Am Anfang war das Wort, Städtische Galerie Lüdenscheid, Lüdenscheid
2016/04/15 - 2016/05/28   Čau Zajíc. TYPO9010, Galerie UM, Praha 1