štafírování

word:
štafírování -
[Němčina < francouzština], od baroka užívané označení komplexní úpravy povrchu dřeva a kamene (nábytek, oltáře, sochy) podkladem (poliment, sádra, křída) a působivým povrchem (zlacení, polychromie, mramorování, leštění