antické umění

antické umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1979   Antické umění v československých sbírkách
kniha
  published   title (subtitle)
  1930   Nově objevená díla antického sochařství
  1947   Feidias
  1951   Počátky řeckého sochařství
  1952   Klasické řecké sochařství
  1953   Feidias
  1956   Řecké vázy
  1964   Feidias
  1972   Helada králů
  1975   Řecké umění
  1977   Dějiny umění (2)
  1977   Světem starých Řeků
  1978   Antické Černomoří
  1980   Vzkříšení Olympie
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1988   Sport a hry ve starověkém světě
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1967   Umění pravěku a starověku (Umění a lidstvo, Larousse)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1967   Neznámí sochaři