archivnictví - documents

Thesis
published, title (subtitle)
2004, Archivace a dokumentace fotografických sbírek