informel

informel

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1997   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea / Informel und gruppe Cobra aus der sammlung des Museum Bochum
  2015   Informel a jeho přesahy
kniha
  published   title (subtitle)
  1994   Informeller tachismus von Lothar Bucher
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Explosionalismus
  1990   Poválečné výtvarné směry 2.
  1991   Zpráva o padesátých
  1995   Od exprese k informelu

informel

obraz
  published   title (subtitle)
  1961   Bez názvu
  1965   Zelená struktura

informel

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/06/04 - 1991/07/07   Antoni Tàpies: Pocta Československu, Míčovna Pražského hradu, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/02/04 - 1991/03/03   Český informel. Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Galerie Václava Špály, Praha
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)