náboženské (křesťanské) malířství - documents

Work
published, title (subtitle)
2003-2007, Jákob
2007-2008, Sursum corda I.