filmová animace - documents

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2009, PAF 2009 (8. Přehlídka animovaného filmu / 8th Festival of Film Animation)
2010, PAF 2010 (9. Přehlídka animovaného filmu / 9th Festival of Film Animation)
2011, PAF 2011 (10. Přehlídka animovaného filmu / 10th Festival of Film Animation)
2012, PAF 2012 (11. Přehlídka animovaného filmu / 11th Festival of Film Animation)
2013, PAF 2013 (12. Přehlídka animovaného filmu / 12th Festival of Film Animation)
Book
published, title (subtitle)
1985, Trickfilm
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2010, Úvod: Animace jako společenský skalpel / Introduction: Animation as a Social Scalpel
2010, Sebereprezentace a současný animovaný dokument v éře rasové profilace / Self Representation and Contemporary Animated Documentaries in an Era of Racial Profiling
2010, Politická cenzura v českém animovaném filmu: kamarád, či veřejný nepřítel? / Political Censorship in Czech Animation: a Common Enemy or a Friend?
2010, Jazykem snů, domoviny a královny: Australská animace / The Language of Dreamings, Country and the Queen: Australian Animation
2010, Zobrazovat neviditelné: Všechny barvy britskosti / Framing Invisibility: All Colours of Britishness
2010, Aspekty sociálního aktivismu v britském animovaném filmu / Aspects of Social Activism in Animated Film in the UK