nefigurativní sochařství - documents

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1964/08/14, Prostor v moderním sochařství