sbírka Buttova

notes:
příznačná ukázka moderně koncipované umělecké kolekce 1.pol. 20. stol., mající univerzální charakter; Buttův sběratelský zájem poutaly dvě oblasti - umělecké řemeslo (zejména sklo, keramika, tapiserie, kovy) a obrazy starých i moderních mistrů; 1959 byla sbírka konfiskována a uložena v NG a UPM - v roce 1993 vrácena dědicům, kteří převážnou část ponechali jako dlouhodobou zápůjčku v obou institucích