funkcionalismus

funkcionalismus

person   born
Revell Viljo   25. 1. 1910

funkcionalismus

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1930   Architekt Bohuslav Fuchs 1919-1929 (Přehled architektovy tvorby za 10 let)
  1970   Architektonické dílo Bohuslava Fuchse v Brně
  1984   Adolf Loos a česká architektura
  1992   Architekt Emil Belluš: Regionálna moderna / Regional Modernism
  2008   Adolf Loos: Dílo v českých zemích / Works in the Czech Lands
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948)
  2009   Zlín (Modellstadt der Moderne)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
kniha
  published   title (subtitle)
  1985   Od moderny k funkcionalismu (Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století)
  1995   Od moderny k funkcionalismu (Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století)
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
  2012   Mies v Brně: Vila Tugendhat
  2016   Design v českých zemích 1900-2000
  2017   Off Season
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1993   Zlínský funkcionalismus / Funktionalismus von Zlín
  1995   Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism (Sborník příspěvků konference / The Conference Proceedings)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1974   Umění nové doby (Umění a lidstvo, Larousse)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1980   Osada Baba
  1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů
  1982   Pavel Janák a český funkcionalismus
  1983   Předobrazy Evžena Linharta
  2004   Bílá káva v bílé kavárně (O pražských funkcionalistických kavárnách)

funkcionalismus

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha