Edice Speranza

notes:
založena v Mnichově v únoru 1985