německé sochařství - documents

Book
published, title (subtitle)
2002, Jan Koblasa