moderní umění

moderní umění

person born
Briganti Guliano 2. 1. 1918

moderní umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Wien - Paris: Van Gogh, Cézanne und Österreichs Moderne 1880-1960
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
kniha
  published   title (subtitle)
  1965   Zeit Bilder (Zur soziologie und Ästhetik der Modernen Malerei)
  1996   Český kubismus
  2001   Smysl Modernosti
  2004   One Place After Another (Site-Specific Art and Locational Identity)
  2009   Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession)
  2010   Via artis, via vitae
  2011   Jan Kotík: 1916-2002
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918
  2012   Malíři české secese
  2013   Jiří Balcar
  2014   Japonismus v českém umění
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
  2020   Modernity, History, and Politics in Czech Art
  nedatováno   Pittori italiani dal futurismo a oggi
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1959   Sbírka moderního umění nově instalována
  1964   Nová instalace Moravské galerie
  1964   Prostor v moderním sochařství
  1965   Iracionalismus moderního umění (Hledání smyslu moderního umění I.)
  1965   Umění a současný svět (Hledání smyslu moderního umění II)
  1965/06/18   Africké umění dnes
  1965/06/18   Z myšlenek Vasila Kandinského
  1968   Moderní umění a psychoanalýza
  1970   Bilance výtvarného dějepisu
  1989   Sochařka Hana Wichterlová
  2008   Sen Jiřího Hůly chytá další dech (abART se stěhuje do pražského DOXu)
  2013   Klasická moderna
magisterská práce
  published   title (subtitle)
  1978   Vplyv fotografie na vývin světového moderního umění
ročenka
  published   title (subtitle)
  2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
  2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)

moderní umění

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/12/26 - 1964/02/16   Önskemuseet : The Museum of our Wishes, Moderna Museet, Stockholm
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha