lidový kroj - documents

Book
published, title (subtitle)
1931, Nauka o kroji
1937, Lidová kultura a kroje v Československu
1956, Československé lidové kroje
1983, Slovenský ľudový odev
2001, Lidové kroje z České republiky
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2013, Kroje