antika

antika

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1979   Antické umění v československých sbírkách
kniha
  published   title (subtitle)
  1951   Počátky řeckého sochařství
  1952   Dějiny starověkého Říma
  1952   Klasické řecké sochařství
  1953   Feidias
  1956   Řecké vázy
  1959   Vývoj stavebnictví a architektury ve starověku
  1965   Bohové a hrdinové antických bájí
  1969   Dějiny psané Římem
  1972   Helada králů
  1972   Zánik antiky
  1972   Země bohů a lidí (Pohledy do řeckého dávnověku)
  1973   Cesty starověkých civilizací
  1974   Antika ABC
  1975   Řecké umění
  1977   Dějiny umění (2)
  1977   Světem starých Řeků
  1978   Antické Černomoří
  1980   Vzkříšení Olympie
  1980   Život v homérské době
  1982   Bohové a hrdinové antických bájí
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1988   Sport a hry ve starověkém světě
  1997   Římské impérium (Vrchol a proměny antické civilizace)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1967   Umění pravěku a starověku (Umění a lidstvo, Larousse)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění

antika

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/01/29 - 2010/05/16   Krása antických gem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)