studie - documents

Book
published, title (subtitle)
2011, Karlovy Vary: Architektura v letech 1780–1850
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1950, Vzpomínky na českou sociální grafiku
1951, Umění proti válce (Od Callota k Daumierovi)
1951, Realistické tradice v české ilustraci
1951, Z dějin sovětského umění (Říjnová socialistická revoluce a první opatření sovětské vlády v oblasti výtvarného umění)
1951, K významu Stalinových statí o jazykovědě pro theorii a historii výtvarného umění
1951, Politická satira Kukryniksů
1951, Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu
1951/9, Významný úspěch v boji o realismus (Příspěvek k diskusi o našem výtvarném umění)
1952, Josef Mánes a dnešek
1952, Slovenská národná galeria
1952, O Rěpinově mistrovství
1952, Sochařské dílo Leonarda da Vinci
1952, Leonardo da Vinci a jeho malířské řemeslo
1952, Leonardo da Vinci renesanční umělec
1952/04, Lidovost Mánesova umění
1952/08, Vincenc Morstadt a česká veduta XIX. stol.
1953, Mikoláš Aleš
1953, Mikoláš Aleš a slovanská myšlenka
1953, Mikoláš Aleš a Slovensko
1953, Ilustrace Mikoláše Alše
1953, Umenie XIX. storočia na Slovensku
1953, Dílo Vladimíra Kováře
1953, Měděný jezdec (K 250. výročí založení Leningradu)
1953, Podobizna Arnošta Kajetána Pechmanna od Karla Purkyně
1954, Najnovšie grafické dielo Vincenta Hložníka
1954, Umelecký odkaz Jozefa Hanulu ((K výstave v Slovenskej národnej galérii v decembri 1953))
1954, Poznámky k dílu Adolfa Zábranského
1954, Karla Pokorného Božena Němcová bojující
1954, O monumentální malbě
1954, Korespondence Antonína Slavíčka s hlediska theorie umění
1954, Figurální obrazy Aloise Fišárka (1945 - 1954)
1954, Tradice maďarské historické malby
1955, O realismu mistra Pavla
1955, Poznámky o ornamentu
1955, Ke vztahům starší české generace k ruskému výtvarnému umění
1955, K ilustrační tvorbě Antonína Pelce
1955, Nástropní malba Vojtěcha Tittelbacha v Museu Klementa Gottwalda
1955, Sochař Vincenc Makovský
1955, Chvíle zastavení s Antonínem Slavíčkem
1955, Dílo Josefa Mařatky
1955, Práce Josefa Lieslera z posledních let ((Některé kapitoly z větší studie))
1955, Vladimír Silovský
1955, Prierez maliarstvom na výstave Slovenského národného povstania
1956, Dílo sochaře L. J. Kofránka
1956, Několik poznámek k dílu Otty Gutfreunda
1956, Poznámky k malířské komposici
1956, Ke komposičním principům Škrétova Svatováclavského cyklu ((Smrt Drahomíry))
1956, Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice))
1956, Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice))
1956, Malá studie o Oskaru Kokoschkovi
1956, České krajiny Jana Zrzavého
1957, Rembrandtova malířská technika a jeho malířský rukopis
1957, Poznámky k Rembrandtovým obrazům
1957, Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho počátky a vývoj
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Athéma Promachos - plastická dominanta athénské Akropole)
1957, Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho současný stav
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku ( Athéna Parthenos v Parthenonu)
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Interiér v Bassae a korintský řád)
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Objev Feidiova atelieru pro Diovu sochu v Olympii)
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Interiér Hefaisteionu v Athénách)
1957, Drobné kapitoly z umění a architektury Starověku (Interiér Hefaisteionu v Athénách (pokračování))
1958, Sochař Bedřich Stefan
1958, Ruské figurální malířství
1958, Sochařova cesta k tvaru (Dovětek k výstavě Josefa Wagnera)
1958, Zamyšlení nad dílem Antonína a Linky Procházkových
1958, Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Západní strana athénské agory)
1959, Freskové malby interiéru chrámu sv. Mikuláše
1959, Sochař Karel Kotrba
1959, Nad novými obrazy Josefa Lieslera
1959, Umění a osvěta
1959, Umění a osvěta
2007, Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy)
2007, Typický obraz (Petr Vaňous: Pluralita mezi rozumem, emocí a kalkulem (Skica k vývoji českého malířství posledních dvou desetiletí))
2012, Staří mistři
2012, 19. století
2012, Krajináři
2012, Václav Radimský
2012, Klasická moderna
2012, Emil Filla
2012, Surrealismus
2012, Kamil Lhoták
2012, Poválečné umění
2012, Václav Boštík
2012, Zdeněk Sýkora
2012, Současné umění
2012, Slovenští autoři
2012, Zahraniční autoři
2012, Práce na papíře
2012, Fotografie
2012, Sochy
2013, Jenom to nejlepší
2013, Staří mistři
2013, 19. století
2013, Krajináři
2013, Klasická moderna
2013, Surrealismus
2013, Skupina 42
2013, Poválečné umění
2013, Mikuláš Medek
2013, Současné umění
2013, Ateliérové sklo
2013, Karel Nepraš
2013, Josef Lada
2013, Slovenští autoři
2013, Přehled milionových položek vydražených v roce 2012
2013, Starožitnosti
2013, Varia
2013, Starožitný šperk
2013, Asiatika
2013, Mednyánszký a spol.
Yearbook
published, title (subtitle)
2013/02, Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)