studie - exhibitions

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1964/04/12 - 1964/04/16   Kresby a studie současných malířů, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/04/26 - 2018/05/17   Jan Autengruber, Hana Autengruberová-Jedličková: Studie - krajiny - figury, Praha