laťovka - material

Work
published, title (subtitle)
1985   Kameny
1991   Pohoří
1998   Vesnice v noci
2001   Předměstí
2002   Chrám
2004   Fragment
2005   Červené pole
2005   Struktura
Picture
published, title (subtitle)
1953   Portrét 53 (Žena a město)
objekt
published, title (subtitle)
1984   Sarkofág
1988   Zhroucení iluze (z projektu Celospolečenské využití ohrad)