mainstream

word:

Slovo mainstream pochází z anglických slov main (mejnú - hlavní a stream (stri:m) - proud. Používá se, často s negativní citovým zabarvením, pro označení chování davu či tendencí v literatuře, umění, žurnalistice aj. Mainstreamem se v hudbě rozumí hlavní a nejpopulárnější styly. Z mainstreamu se oddělují další větve. Typickým příkladem jsou sedmdesátá léta, kdy mainstreamem byl rock a dalšími větvemi psychedelický rock, art rock, punka a jiné. V současnosti je mainstreamem hlavně pop.