divadelní teorie

divadelní teorie

person   born
Bergrová Marcela    
Bibusová Silvia    
Dosoudilová Milena    
Dvorská Naděžda    
Hermanová Eva   12. 7. 1931
Kolár Erik   18. 4. 1906
Konečná Hana   5. 6. 1938
Kopecká Michaela    
Müller Vladimír    
Pleskačová Jana    
Smékalová Jana    
Vojtěch Ivan   27. 11. 1928
Zušťáková Libuše    

divadelní teorie

kniha
  published   title (subtitle)
  1922   O moderním divadelním projevu
  1936   Živé divadlo (Sešit poznámek)
  1946   Složky divadelního výrazu