bossing

notes:
Jednání spočívající v systematickém (dlouhodobém a soustavném) psychickém pronásledování nebo šikanování zaměstnance nadřízeným - vedoucím pracovníkem. Jde o jednání v rozporu s pracovněprávními předpisy a dobrými mravy.

word:

Jednání spočívající v systematickém (dlouhodobém a soustavném) psychickém pronásledování nebo šikanování zaměstnance nadřízeným - vedoucím pracovníkem. Jde o jednání v rozporu s pracovněprávními předpisy a dobrými mravy.