nepřímá diskriminace

word:

Jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování, kritérium nebo postup znevýhodňuje nebo zvýhodňuje osoby patřící do určité skupiny (na základě pohlaví, věku, sexuální orientace, rasy, etnického původu, víry nebo náboženství) vůči osobám, které do této skupiny nepatří. Při nepřímé diskriminaci není cílem diskriminujícího způsobit následek na základě diskriminačního znaku, avšak ve výsledku k diskriminaci přesto dojde. Např. školení se konají v podvečerních hodinách, takže se jich nemohou zúčastnit rodiče pečující o děti = nepřímá diskriminace na základě povinnosti k rodině a zároveň podle pohlaví, neboť těmito rodiči jsou obvykle ženy.

zdroj - www.proequality.cz