lidové stavitelství - documents

Book
published, title (subtitle)
1973, Lidové stavitelství v oblasti Žďárských vrchů
Dissertation
published, title (subtitle)
1934, Lidové umění stavitelské