tvůrce uměleckých programů a poradce na panovnickém dvoře