tvůrce uměleckých programů a poradce na panovnickém dvoře a pro šlechtu