tiskařská barva - material

série prací
published, title (subtitle)
1966/1967   Vizuální básně, 1966/1967, (11)
1966/1967   Vizuální básně, 1966/1967, (13)
1967   Vizuální básně, 1967, (4)