hudební nástrojář - person specialization

person, born
Fischer Martin, 1946
Lídl Josef, 1. 7. 1864
Strobach Franz, 1769