měkký pastel - technique

Picture
published, title (subtitle)
1989   Mezi trny
1989   Skrývání
1989   Skrývání II.